Za sve dodatne informacije

kontaktirajte nas

Naša adresa

Braće Mišković 42

25272 Bački Monoštor

Kontakt

Ivica Mišković

Telefon:+381 (0) 62 469 788

E-mail: romskadusabm@gmail.com

Pratite nas na društvenim mrežama

Kontaktirajte nas